Transformative Storytelling

Duurzaam en beter door met transformative storytelling een wisselwerking tussen communicatie en organisatieontwikkeling op gang te brengen

Verhalen veranderen de wereld niet,

maar ze veranderen mensen,

en mensen veranderen de wereld.

Transformative storytelling is een werkwijze ontwikkeld door Toff producties. Wij helpen organisaties om verder te komen in hun transformatie. Dat doen wij op basis van onze expertise in organisatieontwikkeling en daarbij horende communicatievraagstukken. Wij geloven in een werkwijze waarbij veranderen en vertellen hand in hand gaan om zo het beste resultaat te behalen.

Waarom vertellen en ontwikkelen met transformative storytelling?

Meer focus op ontwikkelpad | Zichtbaarheid binnen en buiten | Een gedragen verhaal | Betere branding | Hoger veranderrendement

Hoe slaagt de transitie wél?

Waarom blijft duurzame transitie uit? Die vraag horen we steeds vaker in de samenleving. Wij kunnen uit ervaring vertellen dat het misgaat door enkele cruciale factoren: geen heldere visie op de toekomst, het niet goed kunnen meenemen van de mensen binnen de organisatie en tenslotte het onvoldoende delen van goede resultaten.

Daarom hebben wij Transformative Storytelling ontwikkeld. Verhalen die over verandering gaan, maar ook effect hebben op de verandering zelf.

In zekere zin hebben we het over veranderingscommunicatie én over communicatieverandering. Tegenwoordig zijn de communicatieve mogelijkheden eindeloos, maar hebben we visie en focus nodig om dat optimaal uit te nutten. Juist daarom is de tandem tussen verhaal en verandering wat de transitie nu nodig heeft.

Veranderen en vertellen past precies bij elkaar

Zonder verandering is vertellen over change heel lastig. Tegelijkertijd krijg je zonder goed verhaal de mensen niet mee, en mislukt het project. De synergie is dus essentieel: vorm of inhoud, praten of doen, veranderen of vertellen – het lijken keuzes, maar waar ‘of’ staat, moet je ‘en’ denken!

Vertellen is niet alleen praten maar vooral ook luisteren

Verhalen ontstaan tussen mensen. Relaties leggen en onderhouden kan uitstekend wanneer het gezamelijke verhaal gedragen wordt. Wat ons betreft zit gezamelijkheid in de authenticiteit van mensen: geen opsmuk, maar dicht bij jezelf.

Het effect van een goed verhaal is wisselwerking. Mensen krijgen ideeën, inspiratie en legitimatie, waardoor er sneller gebeurt waar de organisatie al tijden op hoopt. Een verhaal werkt ook uitstekend als perspectief voor de toekomst: een manier om het onbereikbare ineens dichtbij te brengen.

Veranderen is een kwestie van samen doen

Wij gaan uit van de kracht in mensen. Tegelijkertijd weten we dat die kracht er niet zomaar uit komt. Echte verandering is een resultaat van samenwerking, eigenaarschap en verbinding.

Daarom is het belangrijk om samen op reis te gaan. Zodra een organisatie de juiste voedingsbodem maakt om zelf te veranderen, ontstaan er betekenisvolle veranderingen die het verhaal maken. Dat verhaal werkt, mits goed verteld, versterkend en verduurzamend: een effectieve dubbelslag.

Verandering, maar geen verhaal?

Zonder veranderverhaal is echte change lastig. Vertellen over je transformatie zorgt voor ongekende versterking en verduurzaming.

Een verhaal zonder inhoud?

Een verhaal mag nooit een lege huls zijn. In een tijd waarin juist om innovatie en transitie gevraagd wordt, is het belangrijk om focus te houden op betekenisvolle inhoud.

Met andere woorden: synergie is essentieel

De juiste balans is lastig. Vorm of inhoud, praten of doen, veranderen of vertellen – het lijken keuzes, maar waar ‘of’ staat, moet je ‘en’ denken! Met transformative storytelling doen wij precies dat.

‘Veranderen’ en ‘vertellen’ passen precies bij elkaar in transformative storytelling

Brengen wat de transformatie nodig heeft

Waarom blijft duurzame transitie uit? Die vraag horen we steeds vaker in de samenleving. Op basis van onze analyse zijn we aan de slag gegaan met verhalen over transformatie. Verhalen die over verandering gaan, maar ook effect hebben op de verandering zelf. Transformative storytelling dus!

In zekere zin hebben we het over veranderingscommunicatie én over communicatieverandering. Tegenwoordig zijn de communicatieve mogelijkheden eindeloos, maar hebben we visie en focus nodig om dat optimaal uit te nutten. Juist daarom is de tandem tussen verhaal en verandering wat de transitie nu nodig heeft.

Hier hebben we dat al laten zien
Maatschappelijke projecten
 • Bottom-up organisatie
 • Burgerinitiatieven
 • Samenwerking op wijkniveau
 • Lokale economie
 • Oplossen sociale problematiek
Overheid en burger
 • Decentralisaties
 • Nieuwe rollen
 • Communicatievraagstukken
 • Positieve betrokkenheid
 • Local-sourcing
Communities
 • Broedplaatsen
 • Denktanks
 • Organisatieontwikkeling
 • Life long learning
 • Actuele thema’s
Persoonlijke ontwikkeling
 • Talentontwikkeling
 • Drijfveren
 • Vertellen over de ‘Why’
 • Werk-leef-integratie
 • Passie centraal stellen

Bekrachtigen van relaties

75%

Effectieve, gelokaliseerde communicatie

90%

Interactief en persoonlijk

80%

Kortcyclisch en AGILE

65%

Authentiek en met juiste energie

95%

Vertellen is niet alleen praten
maar vooral ook luisteren

Verhalen ontstaan tussen mensen. Relaties leggen en onderhouden kan uitstekend wanneer het gezamelijke verhaal gedragen wordt. Wat ons betreft zit gezamelijkheid in de authenticiteit van mensen: geen opsmuk, maar dicht bij jezelf.

Het effect van een goed verhaal is wisselwerking. Mensen krijgen ideeën, inspiratie en legitimatie, waardoor er sneller gebeurt waar de organisatie al tijden op hoopt. Een verhaal werkt ook uitstekend als perspectief voor de toekomst: een manier om het onbereikbare ineens dichtbij te brengen. 

Meer focus op de doelstelling

75%

Enthousiasme voor het verbreden van de scope

90%

Concrete bron om energie uit te putten

80%

Mensen meenemen en inclusief maken

85%

Betekenis geven aan ontwikkelingen

95%

Veranderen is een kwestie van samen doen

Wij gaan uit van de kracht in mensen. Tegelijkertijd weten we dat die kracht er niet zomaar uit komt. Echte verandering is een resultaat van samenwerking, eigenaarschap en verbinding.

Daarom is het belangrijk om samen op reis te gaan. Zodra een organisatie de juiste voedingsbodem maakt om zelf te veranderen, ontstaan er betekenisvolle veranderingen die het verhaal maken. Dat verhaal werkt, mits goed verteld, versterkend en verduurzamend: een effectieve dubbelslag.

Hoe ziet dat er uit?

Sociaal Domein Lingewaard

Sociaal Domein Lingewaard

Veelzijdige filmreeks

Buurttuin BergbOss

Buurttuin BergbOss

Inwonersinitiatief in beeld

Interactieve leeromgeving casuïstiekbespreking

Interactieve leeromgeving casuïstiekbespreking

Video applicatie gericht op studenten en werkveld

Werk in Zicht Groningen

Werk in Zicht Groningen

Het verhaal van de noordelijke arbeidsmarkt

Leef Bewust – Rico van Breda

Leef Bewust – Rico van Breda

Nieuw perspectief creëren met muziek

Hoe kunnen wij u helpen met de volgende stap?

Door een combinatie van organisatieontwikkelaars en communicatietalenten
http://www.transformativestorytelling.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_diamond.svg
Alle facetten

Een brede, multidisciplinaire benadering van hoog niveau.

http://www.transformativestorytelling.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_compass.svg
Helder plan

Gericht op grote kwesties klein en behapbaar maken.

http://www.transformativestorytelling.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/software_layers2.svg
Meerlaags

We nemen alle lagen van de organisatie mee

http://www.transformativestorytelling.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_anchor.svg
Nooit voor anker

Wij houden koers bij stormachtige ontwikkelingen.

Wilt u uw veranderverhaal beter gaan vertellen?

Download ons whitepaper met gratis tips en casusbeschrijvingen